Stavba dělící příčky s konstrukční deskou wedi

2018-02-03 17:51:06

Pro stavbu dělící příčky použijeme konstrukční desku tloušťky 50 mm. Deska této tloušťky je samonosná a nepotřebuje žádnou nosnou konstrukci. Vzniklá příčka je velmi lehká, voděodolná a bez aplikace dalších vrstev (penetrace, hydroizolace) ji můžeme rovnou obkládat.

Výhody:

  • rychlost instalace: bez mokrých procesů či stavby nosné konstrukce 
  • voděodolnost - není třeba aplikovat hydroizolaci
  • po 12 hodinách od montáže (lepení) je možné obkládat
  • nízká hmotnost - až 15x nižší oproti rozměrově srovnatelné příčce z pórobetonu

Co ke stavbě takovéto příčky potřebujeme? Konstrukční desku wedi tl. 50 mm, wedi 610 (lepící a hydroizolační hmota v jednom) a armovací pásku pro zpevnění rohů a hran - toť vše. Samotný postup je velmi snadný a rychý:

Desku nejprve upravíme na požadovaný rozměr, pokud je potřeba.

Následně naneseme housenku wedi 610 a desku přilepíme. Lepíme k podlaze a ke stěně, případně i ke stropu - podle výšky desky.

Do šířky příčky 120 cm od stěny však postačuje lepení pouze k podlaze a stropu.

Příčku můžeme snadno nadstavit přilepením další desky. Lepíme pouze na styk opět pomocí wedi 610.

Rohový spoj (napojení desky na stěnu), případně další spoje a hranu desky armujeme před obložením samolepící armovací páskou.

Po 12 hodinách je možné takto postaveno příčku obkládat. Snímky z praxe můžete vidět zde.

Tags: dělící stěna, sprchová zástěna, voděodolná deska, lehká příčka, stavba příčky, stavba sprchy