wedi v praxiStavba příček a dělících stěn

2018-02-03 20:51:07

Rekonstrukce rekreační chalupy v Hluku. Instalován prchový podlahový prvek Fundlo Riolito neo s liniovým žlabem a oddělovací příčka z desky tl. 50 mm.   Rekonstrukce hotelového wellness v Mariánských Lázních. Konstrukční desky byly ve velké míře využity k členění prostoru - klíčovým požadavkem investora byla rychlost rekonstrukce.                 ...

celý článek
dělící stěna, sprchová zástěna, voděodolná deska, lehká příčka,  stavba příčky, stavba sprchy

Instalace sprchového koutu v úrovni podlahy

2017-10-12 11:41:08

Instalace v praxi - postup v jednotlivých krocích. 1. Prostor plánovaného sprchového koutu před zahájením práce. Stěny v prostoru koupelny jsou řešeny pomocí sádrokartonových desek na nosné konstrukci, podlaha je litá Cemix. 2. Příprava Vyřezání otvoru pro instalaci v úrovni podlahy (podlaha byla vylitá předem) a zahuštění rastru pro montáž desek tl. 12,5 (osová vzdálenost 30 cm) 3. Montáž desek na připravený rastr. K upevnění desek na konstrukci pomocí vrutů použ...

celý článek
Konstrukční deska, voděodolná deska, sprcha v úrovni podlahy, bezbariérová sprcha