wedi PreLine - systémová deska pro instalaci teplovodního vytápění

2023-10-24 15:26:10

Nová deska wedi PreLine spojuje dvě funkce v jednom výrobku, funguje totiž jako systémová nosná deska pro teplovodní vytápění a zároveň jako tepelná izolace, která efektivitu instalovaného vytápění zvyšuje. Je určena do vytápěných prostor v interiéru, včetně prostor se zvýšenou vlhkostí. 

Běžné konstrukční desky wedi je možné používat prakticky na všech konstrukcích včetně podlah. Zde fungují nejen jako vyrovnání podkladu a hydroizolační vrstva (ať už proti prostupu vlhkosti zespodu nebo proti zatečení vody seshora), ale také jako tepelná izolace, jejíž účinnost se samozřejmě zvyšuje s tloušťkou desky. U větších tlouštěk desky (od 30 mm) se tak nabízí možnost integrovat vytápění již do desky samotné a to je podstatou desky PreLine. Jedna strana desky PreLine je již z výroby opatřena přesným frézováním pro uložení teplovodního potrubí. Drážky jsou vyfrézovány v přesných rozestupech a každá deska může fungovat jak jako průběžná, tak i koncová. 

Po uložení potrubí teplovodního vytápění do vyfrézovaných drážek se povrch desek pouze celoplošně přetáhne armovací síťkou a je možné na něj rovnou pokládat keramickou dlažbu. Díky tomu dochází k rychlému prohřátí keramiky s minimem tepelných ztrát.

Desky PreLine je možné použít nejen na podlahách, ale i na stěnách. Vyrábějí se v tloušťkách 30, 40, 50 a 60 mm. Při požadavku na voděodolnost je při pokládce desek PreLine zapotřebí použít odpovídající systémové příslušenství wedi - spoje mezi deskami lepit pomocí wedi 610 lepicí a hydroizolační hmoty a přechod na stěny utěsnit po obvodu místnosti těsnicí páskou wedi Tools uloženou do hydroizolace.  

TECHNICKÝ LIST (pdf)

MONTÁŽNÍ NÁVOD (pdf)

Tags: podlahové vytápění, voděodolná systémová deska, tepelná izolace , zateplená podlaha